Styrelsen

Styrelsen

  • Dana Zvjezdana Percan - Ordförande

 

  • Vinko Nizic - Sportchef

 

 

  • Djuro Anic - Viceordförande

 

 

  • Ivek Trtic - Lokalvärd, jämnställdsarbete

 

  • Vinko Nizic - ungdomsverksamhet

 

  • Marinko Juricc - Sekreterare

 

 

 

Föreningen