Föreningen

Föreningen

NK Croatia är en fotbollsklubb. Hemmaplan är Krocksbäck IP. I klubbens lokal på Ärtholmsvägen 100 samlas medlemmar runt fritidsaktiviteter som bordtennis, kortspel …mm…

 

Våra intäkter är medlemsavgifter, sponsring, aktivitetsbidrag och anordnarbidrag